“โรงเรียนข้าวและชาวนา” จัดตั้งขึ้นโดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ในพื้นที่กรมการข้าว เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนข้าวและชาวนา และคณะทำงานเพื่อการจัดการโรงเรียนข้าวและชาวนา
   “โรงเรียนข้าวและชาวนา” เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านข้าวและการพัฒนาชาวนาอย่างครบวงจร สำหรับชาวนา เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจ ทั่วไป โดยเฉพาะชาวนารุ่นใหม่ และใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านข้าว ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานภูมิปัญญา เอกลักษณ์วัฒนธรรมข้าวไทย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาชาวนาให้มีองค์ความรู้ความชำนาญในการผลิตข้าวไทย ให้มีคุณภาพ มีความยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารของโลก
   นอกจากนี้ โรงเรียนข้าวและชาวนายังเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ข้าวของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการเรียนรู้เรื่องข้าวอย่างครบวงจร

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงเรียนข้าวและชาวนา เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้านข้าว 3 หลักสูตร 


    

1. หลักสูตรแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว ( ระยะเวลาฝึกอบรม1วัน )

    - หลักสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าว

    - หลักสูตรอาหารและขนมจากข้าว

    - หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าว

    - หลักสูตรการผลิตของขวัญของฝากจากข้าว

2. หลักสูตรการทำนาเบื้องต้น (ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน)

3. หลักสูตรชาวนามืออาชีพ (ระยะเวลาฝึกอบรม 4 วัน)

สนใจสมัคร คลิ๊ก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-940-5530

           

pornyoulike.com hotpornvid.com xxxstreamingporn pornstorehouse.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.com online pornipornmovies adultporntrials porn tube movies

Additional information